Dorpsbelangen: Convenant

In het najaar van 2007 hebben de vereniging Dorpsbelangen Froombosch en de gemeente Slochteren een convenant ondertekend. In dit convenant werden enkele afspraken vastgelegd.

Met de gemeentelijke herindeling sinds 2018 – gemeente Midden Groningen – is een nieuwe situatie ontstaan. Vereniging Dorpsbelangen Froombosch overlegt met de gemeente Midden Groningen over een vervolg op dit convenant en zal te zijner tijd via deze website hierover bericht geven.