Info Ruitentikker

School-en dorpskrant van Froombosch. De Ruitentikker is een onafhankelijke stichting met eigen statuten.

De Ruitentikker verschijnt 4x per jaar, met nieuws en informatie uit Froombosch.
De Ruitentikker verschijnt in de week voor Pasen, de zomervakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie.

Voorzitter:               Gerda Eitens

Secretaris:              Thea Vlasma          0598 421371
Penningmeester:    Anita Tonkens

Leden:                     Judith Fluks, Tanja Swalve, Ria Zwart en Anwi van Kooij.

Kopij-adres:      deruitentikker@gmail.com       of
In de kopijbus in de hal van de Ruitenvelder (school)

Het abonnementgeld bedraagt € 7,00 per jaar, waarvan € 0,50 incassokosten. Het abonnement geldt voor tenminste 1 jaar. (van 1 januari t/m 31 december).
Rekeningnummer:   NL  08 RABO 035.94.18.570  Rabobank Stad en Midden Groningen.