Kopij voor de website

Aanleveren van kopij via webmaster@froombosch.com

– Gebruik zo min mogelijk opmaak in de tekst – deze wordt door de redactie aangebracht
– Teksten niet in PDF, maar als platte tekst in Word (*.doc of *.docx) of met Kladblok