Vergaderdata 2020

Donderdag 26 maart
Dinsdag 21 april
Donderdag 23 april – Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 19 mei
Dinsdag 16 juni

Het bestuur van Dorpsbelangen stelt de dorpsbewoners in de gelegenheid om bij aanvang van de vergaderingen vragen te stellen of in te spreken over dorpsaangelegenheden. Je bent hiertoe welkom op onze maandelijkse vergaderingen. Het eerste half uur van de vergadering is hiervoor beschikbaar. Het is voor de bestuursagenda prettig als je je komst tevoren aangeeft via onze voorzitter Koos Spakman, dorpsbelangen@froombosch.com.

De vergaderingen vinden plaats in de Ruitenvelder en starten om 20:00 uur.

Vergaderen