Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen Froombosch stelt zich ten doel de belangen van Froombosch te behartigen, in de ruimste zin van het woord.
Dit houdt in dat wij niet alleen bezig zijn bepaalde activiteiten binnen ons dorp tot stand te brengen, maar dat wij in verband met deze doelstelling nauwe contacten onderhouden met vooral de gemeente en met andere dorpsverenigingen binnen de gemeente Slochteren.
Ook is onze vereniging lid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD), die gevestigd is in Groningen.

Wij geven u hierbij een globaal overzicht van de diverse verenigingen en sport- en gezelligheidsgroepen in ons dorp:

voetbal                         bejaardensoos
fitness                          jeugdsoos
aerobic                        jeu de boules
vrouwenvereniging       darten
vissen                          ijsvereniging
fietsen                          biljarten

Diverse activiteiten vindt u elk jaar terug te weten:

•  Algemene ledenvergadering
•  Kinderspelweek, gehouden in de laatste week van de zomervakantie
•  Sinterklaasintocht
•  Kinderkerstmiddag

Verder zijn in Froombosch de volgende faciliteiten aanwezig:

Voetbalvelden: tegenover De Ruyten aan de Ruitenweg
Voetbaltrainingsveld: achter De Ruyten aan de Ruitenweg
IJsbaan: aan de Hoofdweg (ingang naast huisnr. 99)

Het Dorpshuis De Ruyten wordt beheerd door de Stichting de Ruyten. De beheerder met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken is Arjen Klooster.

Het dorp beschikt over een eigen nieuwsbrief die 2 keer per jaar uit.

Wij hopen dat u zich thuis voelt in Froombosch en dat u actief deelneemt aan het Froomboschster gebeuren.