Coronapandemie: Wat gebeurt er nog in Froombosch? (update 9 juni)

Uitgelicht

Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van het kabinet om ons te beschermen, ziet het leven er voor ons allemaal even heel anders uit. Dat brengt onzekerheden met zich mee. In deze moeilijke periode ligt onze eerste en voornaamste zorg bij de veiligheid van onze dorpsgenoten. We willen ervoor zorgen dat we onze veiligheid borgen, daarom volgen wij  zoveel mogelijk de adviezen en voorschriften van de overheid en het RIVM op.

Dat wil zeggen dat de activiteiten van de Vereniging Dorpsbelangen Froombosch grotendeels opgeschort zullen worden.

Concreet:

April 2021: De ALV van 2021 is uitgesteld totdat het weer mogelijk is om in groepen samen te komen. Ditzelfde geldt nog steeds voor de ALV van 2020.
Zoal het nu lijkt zal de ALV plaatsvinden in de vierde week van september (dinsdag 21 of donderdag 23).
Mocht je een specifieke vraag hebben, stel die gerust via ons e-mailadres: dorpsbelangen@froombosch.com.

10 juli 2021: Activiteit voor de dorpsjeugd tussen 12 en 17 jaar.

Augustus 2021: De kinderspelweek gaat door in week 34 (16 tot en met 19 augustus).
Wederom met een aangepast, corona-proof programma.

21 augustus 2021: Grote-mensen-avond
Nabij dorpshuis de Ruyten een food truck festival voor de inwoners van Froombosch. En vooruit, kleine mensen zijn ook welkom.

November 2021: Intocht van Sinterklaas en zijn pieten in Froombosch.

Steunpunt Instituut Mijnbouwschade Groningen in de Ruitenvelder weer geopend

Met ingang van vrijdag 11 juni is het steunpunt van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in de Ruitenvelder weer geopend. Vanaf die datum is het steunpunt elke vrijdag tussen 09:00 en 13:00 open. Voorlopig kan dat alleen op afspraak. Zo kunnen we ons aan de anderhalve meter maatregel houden. Om een afspraak te maken bij een steunpunt, kunt u bellen met 0800-44 44 111.

Het IMG heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld.

Dat doet het IMG door onafhankelijk te besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade. Het kan om alle vormen van schade gaan, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Ook moet het IMG meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) afhandelen.

Het IMG is gebonden aan de kaders van de Tijdelijke wet Groningen, het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Voor meer informatie: Klik hier voor de website steunpunt mijnbouwschade.

‘Live’ Dodenherdenking vanuit Froombosch

17:59 uur,
Conform protocol wordt de vlag in top gehesen.

18:00 uur,
De vlag op onze begraafplaats hangt halfstok.

19:43 uur, het woord is aan mevrouw Westerdijk van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch:
“Namens Vereniging Dorpsbelangen Froombosch heet ik u welkom bij deze Nationale Herdenking op 4 mei 2021 vanuit huis. Een speciaal woord van welkom aan onze burgemeester Hoogendoorn die het woord zal nemen namens de gemeente Midden-Groningen en aan de heer Nijborg van Historische Vereniging “Het Wold”.

Op 4 mei, tijdens de Nationale Herdenking, worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

Toespraak van burgemeester Hoogendoorn:

19:53, het woord is aan de heer Nijborg van Historische Vereniging “Het Wold”:
“Op de algemene gemeentelijke begraafplaats Froombosch herinnerde enkele jaren geleden een bescheiden, houten bordje aan 2 gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog die op de plaatselijke bevolking een grote indruk hebben gemaakt. Op dit bordje stonden de namen van 9 geallieerde vliegeniers, die tijdens hun bombardementsvluchten naar Duitsland boven Slochteren en Froombosch zijn neergeschoten. Op enig moment is het bordje verdwenen en met de herinrichting van de begraafplaats is een grote zwerfkei met een gravure voor het bordje in de plaats gekomen. Op de gravure staat de tekst: “Hier hebben gerust tot 18 mei 1951 negen geallieerde vliegers, omgekomen bij lucht raids boven deze gemeente”.

Wat is er op die twee bewuste nachten gebeurd? In de nacht van 12 op 13 augustus 1941 vertrok een Avro Manchester Mk1 bommenwerper vanaf de vliegbasis Waddington in Lincolnshire samen met een groot aantal andere vliegtuigen voor een luchtaanval op Nazi-Duitsland. Aan boord waren William Smith (21); Anthony Cotterell (21); Edward Reeman (20); James Allen (21); Arthur Halfpenny (22) en Albert Coakes (21). Het toestel had Berlijn als doel.

De weersomstandigheden die nacht waren niet bijzonder goed. Het regende en het zicht was daardoor slecht. Vanaf de Nederlandse kust lagen ze onder vuur van het Duitse luchtafweergeschut. Toen dat plotseling zweeg, moet het voor de bemanning duidelijk zijn geweest dat er Duitse jachtvliegtuigen in de buurt waren.

Een van de jagers was de Messerschmitt Bf-110 van Oberleutnant Ludwig Becker. Door de aanval van Becker ontploften de brandstoftanks en de lading bommen. Het toestel spatte uit elkaar boven Froombosch. De brokstukken kwamen terecht tussen Lange Wijk en de Nieuw-Apostolische Kerk in Froombosch. De bemanning had geen schijn van kans. Er waren geen overlevenden.

De plaats van de ramp in toenmalig Kolham tussen de kerk en de Langewijk in 2021, rechts ligt de gaslocatie

Het tweede toestel, een Handley Page Hampden Mk1 steeg in de namiddag van 21 januari 1942 op van het vliegveld Skellingthorpe in Lincolnshire voor een luchtaanval op de haven van Emden. Aan boord waren Gerald Poulton; Ian Ince (23); Samuel Williams (29) en George Wilinkson (20).

Het vliegtuig werd boven Groningen op 4000 meter hoogte onderschept door de Messerschmitt Me-110 van Oberfeldwebel Siegfried Ney. Ney schoot de Hampden in brand, waarna het neerstortte tegen de rand van het Slochterbos.

Slechts één van de bemanningsleden, piloot Francis Poulton, overleefde de crash. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar Duitsland. De overige drie werden op begraafplaats in Froombosch begraven.

Na de oorlog, toen Poulton uit krijgsgevangenschap werd bevrijd, werd tijdens de debriefing duidelijk wat er was gebeurd. Nadat het toestel in brand was geschoten, lukte het Poulton te dalen naar zo’n 3000 meter. Toen werd het vuur zo hevig, dat hij het toestel moest verlaten. Hij kon niet zien of de overige bemanningsleden het toestel hadden verlaten. Hij kreeg later van het Rode Kruis te horen, dat de anderen om het leven waren gekomen. Poulton werd uiteindelijk uit krijgsgevangenschap bevrijd door de Russen op 22 april 1945.

Na de oorlog werden in 1951 de stoffelijke resten overgebracht naar de Canadese Erebegraafplaats te Holten en daar herbegraven.

Met de plaquette op onze begraafplaats worden deze vliegeniers op gepaste wijze herdacht en zal niet worden vergeten dat zij het hoogste offer hebben gebracht voor wat voor hun en voor ons zo belangrijk is: vrede en vrijheid.”

19:57, namens de gemeente Midden-Groningen wordt een krans gelegd ter herinnering aan allen die vielen voor onze vrijheid.

19:58, het taptoe-signaal wordt geblazen:

20:00, twee minuten stilte

20:02, samen zingen we het Wilhelmus

20:05, namens Vereniging Dorpsbelangen Froombosch wordt een krans gelegd
“Bij het monument leggen wij bloemen namens de dorpsgenoten van Froombosch. Wij leggen bloemen ter nagedachtenis voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden geïsoleerd, gedeporteerd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren.
Bloemen ter nagedachtenis voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie.En bloemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bevrijding.”“Wij doen dat in blijvende dankbaarheid namens allen, die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.” 

20:10, slot van de dodenherdenking in Froombosch
We willen allen die, op welke wijze dan ook, hebben deelgenomen aan deze herdenking van harte bedanken, en willen nog wijzen op het uitgebreide verhaal achter vliegeniers en de plaquette op onze begraafplaats dat beschikbaar is gesteld door Historische Vereniging Het Wold.

Het verhaal: Plaquette Begraafplaats Froombosch

Over de Historische Vereniging Het Wold, zie: hun website of Facebook

Enquête – Invloed van gaslocaties op het Groningse landschap

Op dit moment wordt er door dhr. M. van der Meulen van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de invloed van gaslocaties op het Groningse landschap.

Ten behoeve van dit onderzoek wordt aan omwonenden van gaslocaties (in dit geval alle Froomboschters) gevraagd om mee te werken aan een enquête. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen hoe de bewoners van Groningen de gaswinning in het landschap ervaren.

Het invullen van de enquête kan via deze link en duurt ongeveer 5 minuten.

Een noot van de onderzoeker(s): “Vanzelfsprekend worden er voor deze enquête geen persoonsgegevens verzameld en is het invullen volledig anoniem.”

Stenenactie dorpshuis ‘De Ruyten’

Afgelopen zaterdag was er voor elke inwoner van Froombosch de mogelijkheid om letterlijk een steentje bij te dragen aan de bouw van het nieuwe dorpshuis ‘De Ruyten’. Zie voor een sfeerimpressie en live radioverslag de site van RTV Noord.

Zelf metselen lukt niet meer, maar stenen doneren is nog steeds mogelijk: Dat kan door uw bijdrage over te maken op NL47 RABO 0366 9699 00 ten name van Stichting Ruitenvelder onder vermelding van ‘Stenenactie’ plus je naam. Eén steen kost EUR 5,-

De schenker ontvangt een officieel certificaat van Noaberschap, dat boven geen enkele zithoek misstaat.

Nieuwbouw dorpshuis

Zoals menigeen inmiddels heeft gemerkt wordt er druk gebouwd aan ons nieuwe dorpshuis. De fundering begint zichtbaar te worden, maar wat komt er nu eigenlijk bovenop te staan? Onderstaand een paar plaatjes van hoe het moet gaan worden.

Algemene Ledenvergadering

Volgens de statuten van onze vereniging wordt aan het begin van elk kalenderjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Dit is belangrijk, omdat daar de leden worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vereniging. Een terugblik op het afgelopen jaar, de plannen voor het aankomende jaar, de financiële verantwoording én een mogelijkheid voor alle leden om te bepalen waar het bestuur van VDF zich in het bijzonder op dient te richten.

De afgelopen jaren hebben we de ALV gecombineerd met de dorpsdag of een andere activiteit. Als bestuur hebben we hiervoor gekozen omdat de animo voor de ALV terugloopt en we het belangrijk vinden om zoveel mogelijk leden te informeren. Omdat dit niet altijd kan was het plan voor 2020 om een reguliere ALV te organiseren, maar zoals u weet hebben de omstandigheden rondom het COVID-19-virus ervoor gezorgd dat dit jaar alles anders is.

Hoewel er versoepelingen in de maatregelen rondom het virus zijn vinden we het niet verstandig om een ALV te organiseren. Bovendien is er vanwege de nieuwbouw van MFC de Ruitenvelder geen geschikte locatie in het dorp om een grote groep leden met gepaste afstand te kunnen ontvangen.

Toch vinden we als bestuur dat we de verplichting hebben om u als lid/leden te informeren over de vereniging. Voor een deel heeft dit reeds plaatsgevonden via onze berichtgeving in de Ruitentikker. Er zijn echter zaken die een bepaalde mate van vertrouwelijkheid vereisen, bijvoorbeeld de financiële staat van de vereniging. Om een ieder in de gelegenheid te stellen deze en andere stukken tot zich te nemen of vragen te stellen willen we ons als bestuur een aantal avonden beschikbaar stellen in de ‘tijdelijke Ruitenvelder’. Op basis van voorinschrijving kan dan iedereen die daar de behoefte toe heeft met het bestuur praten en stukken inzien. Dit kan met maximaal twee personen tegelijk binnen een tijdslot van 20 minuten.

Deze avonden zijn gepland op:

De avonden zijn tot nader orde geannuleerd.

Elke avond duurt van 20:00 tot 22:00 uur (6 sessies).

Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat ieder lid zich uit kan spreken over de koers van de vereniging. Dat hoeft natuurlijk niet per sé op de voornoemde avonden. Langskomen bij een reguliere bestuursvergadering (1x per maand) of schriftelijk reageren via ons e-mailadres (onderstaand) is ook een mogelijkheid.

Opgave voor de ‘ALV-avonden’ kan via dorpsbelangen@froombosch.com

Contributie 2020

Voor degenen die de flyer zijn kwijtgeraakt of niet hebben ontvangen:

De contributie voor Vereniging Dorpsbelangen Froombosch wordt, anders dan in andere jaren, niet deur aan deur opgehaald. Daarom is het verzoek het lidmaatschapsgeld, zijnde:

EUR 10,00 voor een meerpersoonshuishouden of
EUR 5,50 voor een alleenstaande

over te maken naar onze rekening. Dit kan op:

Rekeningnummer: NL78 INGB 0003 5664 70
Ten name van: Vereniging Dorpsbelangen Froombosch
Onder vermelding van: Lidmaatschap + Naam + Adres

Bij voorbaat hartelijk dank!

Doe je mee om Froombosch bruisend te houden?

De organisatie van activiteiten wil Dorpsbelangen graag zo goed mogelijk in stand houden. Zelf ervaren we hoe leuk het is om iets voor ons mooie dorp te doen. We zoeken enthousiaste mede-bewoners die met ons de schouders willen zetten onder het bruisend houden van Froombosch.

We hebben in kaart gebracht wat er zoal aan activiteiten is. En waar een vraag ligt om ondersteuning en helpende handen. Soms kortdurend. Zo nu en dan iets eenmalig. Ook enkele zaken waar iemand voor langere tijd zijn of haar mag inzetten. Doe je mee? Laat het ons weten.

Wat we bieden: leuke ontmoetingen en blije gezichten! Onkosten worden vergoed. Is er iets waaraan jij een steentje wil bijdragen ten behoeve van het dorp? Stuur dan een mailtje naar dorpsbelangen@froombosch.nl We nemen dan contact met je op. Je kunt ook vrijblijvend bellen of appen met het bestuur.