Mobiliteitsplan Midden-Groningen – meningen gevraagd!

Op verzoek van de gemeente plaatsen we het volgende bericht:

De gemeente Midden-Groningen ontwikkelt samen met ingenieursbureau Sweco een nieuw Mobiliteitsplan. In dit nieuwe Mobiliteitsplan staat beschreven hoe we de komende jaren in grote lijnen om gaan met zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, openbaar vervoer en parkeren.

De gemeente en Sweco hebben veel ervaring met Mobiliteitsplannen, maar we zijn ook afhankelijk van uw kennis en ervaring met mobiliteit.

Het Mobiliteitsplan kunnen we alleen gezamenlijk maken, we hebben uw kennis en denkkracht nodig

Denkt u mee over hoe we de eerder genoemde thema’s in onze gemeente vorm kunnen geven?

In een korte online vragenlijst kunt u antwoord geven op vragen die ingaan op de thema’s, en u kunt locaties waar zaken spelen op de kaart aangeven.

Zo weten wij precies wat er waar speelt!

U kunt de online vragenlijst bereiken via de volgende link: https://app.maptionnaire.com/nl/8853/

Het invullen van de lijst kost ongeveer 15 minuten.

Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op een lokale cadeaubon t.w.v. 50 euro!

Samen houden we de gemeente veilig bereikbaar. Erg veel dank!

Coronapandemie: Wat gebeurt er nog in Froombosch? (update 9 juni)

Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van het kabinet om ons te beschermen, ziet het leven er voor ons allemaal even heel anders uit. Dat brengt onzekerheden met zich mee. In deze moeilijke periode ligt onze eerste en voornaamste zorg bij de veiligheid van onze dorpsgenoten. We willen ervoor zorgen dat we onze veiligheid borgen, daarom volgen wij  zoveel mogelijk de adviezen en voorschriften van de overheid en het RIVM op.

Dat wil zeggen dat de activiteiten van de Vereniging Dorpsbelangen Froombosch grotendeels opgeschort zullen worden.

Concreet:

April: ALV wordt uitgesteld tot nadere berichtgeving. Mocht je een specifieke vraag hebben, stel die gerust via ons e-mailadres: dorpsbelangen@froombosch.com.

20 en 21 juni: Concert van Rooie Rinus en Pé Daalemmer in de Ruitenvelder. Voor de zondagmiddag zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Zie de flyer voor informatie over het reserveren.

27 juni: Oud Papier Actie : gaat wel door

Augustus: De kinderspelweek gaat niet door. Er wordt gekeken naar een alternatieve invulling tijdens de herfstvakantie.

Andere evenementen: Tot 1 september zijn er geen andere evenementen.

Contributie 2020

Voor degenen die de flyer zijn kwijtgeraakt of niet hebben ontvangen:

De contributie voor Vereniging Dorpsbelangen Froombosch wordt, anders dan in andere jaren, niet deur aan deur opgehaald. Daarom is het verzoek het lidmaatschapsgeld, zijnde:

EUR 10,00 voor een meerpersoonshuishouden of
EUR 5,50 voor een alleenstaande

over te maken naar onze rekening. Dit kan op:

Rekeningnummer: NL78 INGB 0003 5664 70
Ten name van: Vereniging Dorpsbelangen Froombosch
Onder vermelding van: Lidmaatschap + Naam + Adres

Bij voorbaat hartelijk dank!

Vogelhuisactie

Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar die lid zijn van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch is er een vogelhuisje of insectenhotel af te halen bij VDF. De bedoeling is om het huisje zo mooi mogelijk te versieren en om het dan op het hangen op een mooie plek in het dorp. Dat kan langs de Hoofdweg zijn, maar ook gewoon in je eigen tuin.

Met al deze vogelhuisjes helpen we de natuur in Froombosch een handje. En ook onszelf, want als er mezen gaan nestelen in deze huisjes eten ze mooi de eikenprocessierups op!

Afhalen kan aan de Ruitendwarsstraat 15.

Let op: op = op

Dodenherdenking in Froombosch (verslag)

Bij zonsopgang: De vlag hangt half stok
(dit afwijkende vlaggenprotocol is ivm de 75-jarige herdenking van de bevrijding)

Om 19:40h: Welkom door mevrouw Westerdijk:
Namens Vereniging Dorpsbelangen Froombosch heet ik u welkom bij deze Nationale Herdenking op 4 mei 2020 vanuit huis. Een speciaal woord van welkom aan de kinderen uit groep 8 van OBS De Woldstee die een gedicht ingestuurd hebben en aan onze burgemeester Hoogendoorn die het woord zal nemen namens de gemeente Midden-Groningen. 

Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht: “Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties

Om 19:45h: Toespraak van burgemeester Hoogendoorn

Om 19:52: Het verhaal van een dorpsgenoot, door de heer Spakman

Gedicht van een basisschoolleerling van OBS de Woldstee

Verzet begint niet met grote woorden,
Maar met kleine daden.

Zoals storm met zacht geritsel in de tuin,
Of de kat die kolder in z’n kop krijgt.

Zoals een vuurzee,
Met dezelfde lucifer
Die de sigaret aansteekt.

Jezelf een vraag stellen,
Daarmee begint een verzet.

(Onderaan staan meer gedichten die door basisschoolleerlingen van OBS de Woldstee zijn geschreven)

Om 19:58h: Signaal Taptoe

Om 20:00h: 2 minuten stilte

Om 20:02h: We zingen samen het Wilhelmus


Om 20:04h: Bloemen leggen
Bij het monument leggen wij bloemen namens de dorpsgenoten van Froombosch en namens de gemeente Midden Groningen.

Wij leggen bloemen ter nagedachtenis voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden geïsoleerd, gedeporteerd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren.

Bloemen ter nagedachtenis voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie.
En bloemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bevrijding.

“Wij doen dat in blijvende dankbaarheid namens allen, die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.” 

Tot slot: Gedichten van basisschoolleerlingen van OBS de Woldstee

Vijand
Rare tijd
Invasie op 10 mei
Joden werden vaak opgepakt
Het duurde 5 jaar lang
Enkelingen kwamen er tegen in verzet
Iedereen vond het een hele verschrikkelijke tijd
De bevrijders hebben ons hier gelukkig van verlost

Herdenken
De Tweede Wereldoorlog.
Zoveel doden in die vijf jaren.
Het leed dat toen geleden is.
Tranen die nog steeds stromen.
En nu 75 naar later.
We eren nog altijd de gevallenen.
Elke vier mei herdenken wij.
Het leed dat geschied is.
En iedereen vocht.
Ze vochten voor vrijheid en vrede.

mensen zijn blij
vlaggen hangen uit
tanks door de straten
kinderen die dansen
soldaten strooien kauwgum
tranen van geluk

dit hebben we te danken aan de geallieerden

Canadezen, Polen en Britten
vechten voor vrijheid
hele jonge mannen
soldaten zijn gesneuveld
slag bij Arnhem
voor onze vrijheid

Bevrijding
Eerst was er oorlog in het land
Toen hadden mensen te weinig eten in hun mand
Veel mensen hebben het niet overleefd
En veel mensen hebben niet in vrijheid geleefd
Vrijheid is het belangrijkste wat er is
En dat was voor velen een gemis
75 jaar zijn we nu in vrijheid
Dat was voor velen mensen een blijheid
5 mei vieren we daarom een feest
Iedereen is daarom blij dat de oorlog is geweest

75 jaar leven in vrijheid,
niemand wil terug naar voor die tijd.
Een leven vol angst,verdriet en pijn,
om zo te moeten leven lijkt mij niet fijn.
Dat wij nu in vrijheid kunnen leven,
hoop ik nog lang te beleven.

Wat een vreselijke tijd moet dat zijn geweest,
veel mensen werden behandeld als een beest.
Ook werden er veel mensen gedood,
en veel mensen zaten in enorme nood.
Ik hoop dat nooit mee te maken,
want dan gaat dit weer veel mensen raken.
Elk jaar herinneren wij de helden weer,
maar ook al die onschuldige mensen keer op keer.
Daarna vieren wij onze vrijheid op 5 mei,
En dat maakt mij weer ontzettend blij!

75 Jaar geleden.
Is er een dag om nooit te vergeten.
De vlaggen wapperden heen en weer.
En er hing voorzichtig een hoopvolle sfeer.
De dagen van de oorlog zijn voorbij.
En familie en vrienden lopen weer zij aan zij.
We vieren de vrijheid met een traan en een lach.
Daarom is 4 mei onze herdenkingsdag.

“Oorlogsgedicht” 

Oorlog is niet fijn.
Duitsers deden mensen veel pijn

Er werd veel geschoten.
Dat deden veel piloten 

Onderduikers waren vaak bang.
De bezetter zette ze onder dwang

Ze moesten vaak naar een concentratiekamp.
Dat was een ramp

De slachtoffers gingen vaak per trein.
Alleen de wagons waren te klein 

Er waren veel doden.
En dat waren vaak de joden 

In de laatste winter was er hongersnood.
Daardoor gingen ook veel mensen dood
 
Gelukkig kwam er vrijheid.
Dat gaf de mens blijheid 

Nu is het 75 jaar geleden.
Maar vergeten mogen we nooit, dat verleden 

Al 75 jaar mogen we zeggen wat we willen, dat komt door de Helden van weleer.
De geallieerden gingen 75 jaar geleden voor ons tekeer.
Door deze Helden, mogen wij onze emoties en gevoelens laten gelden.
Uiteindelijk werd de vrijheid door een handtekening in het hotel De Wereld gezet.
Daarom vieren wij 75 jaar vrijheid met plezier.

De tweede wereldoorlog was niet fijn
dat is waarom er zoveel mensen dood zijn.
Hitler was zo stom
er kwamen zo veel mensen om.
Joden waren bang
maar Hitler ging zijn gang.
Uiteindelijk kwam het goed
en er is niets meer wat van hem moet.

De oorlog was slecht
Helaas heel echt
Voor de joden maar ook voor anderen
Waarom kan het niet zomaar veranderen
Vijf hele jaren
Met heel veel tranen
De Duitsers moesten zich schamen
Dat kunnen we met zijn allen beamen
Hitler was een dwaas
Maar speelde de baas
Er werd veel geschoten
Door veel idioten
Joden werden vergast voor het leven
Nee dat hield je niet tegen
Nu vieren we vijfenzeventig jaar vrij
Dat maakt me heel blij

75 jaar vrijheid
Al 75 jaar vrij, Het was een flink karwei. Om het hele land te bevrijden, zonder al te veel mensen te laten lijden. Uiteindelijk is het gelukt, maar soms was het plan ook een beetje mislukt. Zoals bij de slag om Arnhem, de soldaten zaten klem. Uiteindelijk hadden ze een groot stuk land, ze zaten in de middenstand. We kunnen deze vrijheid niet groot vieren, maar ik wil je iets vertellen:,
Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout; zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak: die van vrijheid.

Ruitenvelder gesloten

In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen is MFC de Ruitenvelder tot nader orde gesloten.

Activiteiten die zouden plaatsvinden worden waar mogelijk naar een latere datum verplaatst.

Oud Papier Actie (OPA) – nieuwe stijl

Beste dorpsgenoten.

Het verzamelen en ophalen van oud-papier gaat dit jaar veranderen.

Jarenlang zijn we bij alle huizen langs geweest om het oud-papier op te halen met tractoren en karren of met auto’s en aanhangwagens. Een grote groep vrijwilligers hebben zich hiervoor met veel plezier ingezet. Na afloop was er altijd tijd en ruimte om nog even na te babbelen onder genot van een kop koffie, vaak met een versnapering. De opbrengst kwam ten goede voor activiteiten van het openbaar onderwijs in het dorp. Waarvoor onze dank!

Op zaterdag 1 februari 2020 vanaf 09:30 uur doen we het ophalen voor een laatste keer op deze manier.

Vanaf april zal het ophalen van oud-papier op een andere wijze gebeuren.

  • Ieder adres krijgt een container voor het verzamelen van oud-papier.
  • Het ophalen gebeurt 1 keer in de 6 weken
  • Een tijdschema wordt ruim op tijd bekendgemaakt door de gemeente in de afvalwijzer.
  • Het ophalen gebeurt met een perskraakwagen van Virol.
  • Het ophalen gebeurt door dezelfde groep vrijwilligers.
  • Indelen van de vrijwilligers wordt gecoördineerd door de vereniging dorpsbelangen Froombosch (VDF)
  • Er is door de gemeente een gegarandeerde subsidie toegezegd per opgehaalde kg oud-papier
  • De opbrengst komt op de balans van de VDF. De opbrengst zal worden besteed aan dorpsactiviteiten.

Natuurlijk zullen er vragen komen. Stel deze gerust. We proberen dan zo spoedig mogelijk met een antwoord te komen.

Vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Froombosch

Dorpscoöperatie “Het Lint Verbindt” van start

In het lint Froombosch, Slochteren en Schildwolde staat de leefbaarheid onder druk door krimp, vergrijzing, aardbevingen en het verdwijnen van voorzieningen. De drie lintdorpen hebben de handen in elkaar geslagen om de leefbaarheid, noaberschap en informele zorg zo te kunnen vormgeven dat onze dorpsgenoten, waaronder kwetsbare groepen, in principe levenslang in hun dorp kunnen blijven wonen.

De dorpen willen verder en dat kan!

Door het oprichten van een dorpscoöperatie kan er nu al vorm worden gegeven aan het in stand houden én verbeteren van de leefbaarheid in het Lint.

Vanuit Vereniging Dorpsbelangen Froombosch denken we mee hoe verdere invulling gegeven kan worden aan dit initiatief. Meer informatie is te vinden op de website van de dorpscoöperatie.