Nieuw dorpshuis Froombosch

Het afgelopen half jaar heeft de Werkgroep Dorpshuis Froombosch (Michiel, Henk, Anja, Klaas Jan, Karen, Martijn en Jan van der Bij) toegewerkt naar een plan voor een ‘ Dorpshuis 2.0’ in Froombosch. Aanleiding is het sluiten van de dorpsschool in 2019, de op handen zijnde versterking in het kader van de aardbevingen en een teruglopende exploitatie van het huidige dorpshuis. Froombosch heeft als dorp de regie gepakt en – ondersteund door een meerderheid van deelnemers aan enkele bijeenkomsten van dorpsbewoners – nieuwbouw verkozen boven verbouw.

Op vrijdag 30 november om 15.30 uur wordt in het huidige dorpshuis, MFC Ruitenvelder, het plan voor dit nieuwe dorpshuis aangeboden aan wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden Groningen.

Je bent welkom om daarbij aanwezig te zijn!

Hardrijders op de Hoofdweg en de Slochterdijk/Langewijk.

Het is al sinds jaar en dag bij vele bewoners aan de Hoofdweg, de Slochterdijk en de Langewijk een doorn in het oog. Hardrijders. Scheurende motoren en crossers. Personen  die zich niets aantrekken van de maximaal toegestane snelheid. En die geen rekening houden met fietsende en overstekende kinderen, ouderen en andere dorpsgenoten. Een gevaar voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en huisdieren in Froombosch.

Dorpsbelangen is in overleg met de (nieuwe) gemeente Midden Groningen om te komen tot maatregelen die de overlast van deze hardrijders zoveel mogelijk beperken. Wordt vervolgd!

 

 

Oud papier

Aanstaande zaterdag 8 december wordt er vanaf 9:30 uur weer oud papier gehaald. Vergeet niet op tijd je papier bij de weg te zetten!

Wil je op de hoogte blijven wanneer er oud papier wordt gelopen, schrijf je dan nu in voor de OPA-mail. Leden van deze lijst krijgen één week voor de Oud Papier Actie een e-mail ter herinnering.

Opa

De nieuwe ophaaldata voor schooljaar 2018-2019 zijn als volgt:

  • Zaterdag 8 december 2018 vanaf 9:30u
  • Zaterdag 9 februari 2019 vanaf 9:30u
  • Vrijdag 12 april 2019 vanaf 18:30u
  • Vrijdag 5 juli 2019 vanaf 18:30u

U kunt de data ook terugvinden in de kalender op deze site.

Voortgang in ontwikkelingen Dorpshuis

Het is weer de hoogste tijd voor nieuwe informatie over ons dorpshuis. Er is veel gebeurd de afgelopen periode en dus is er ook veel te melden.

Op stoom!

Tijdens de laatste presentatie op de avond van Vereniging Dorpsbelangen hebben we (de werkgroep Dorpshuis Froombosch) verteld waar we mee bezig waren. We hadden toen al belangrijke stappen gezet, maar waren ook aan het zoeken naar de juiste vervolgstappen en de nodige ondersteuning daarbij. En daar is gelukkig veel in verbeterd. We zijn echt op stoom! Met financiële hulp van de gemeente Midden-Groningen hebben we professionele ondersteuning kunnen krijgen. Jan van der Bij van het bureau CMO STAMM gaat ons helpen om een kansrijk plan te maken voor het dorpshuis. Jan heeft dit al voor een groot aantal dorpshuizen in Noord-Nederland gedaan en kent het klappen van de zweep. Hij komt met nieuwe ideeën voor activiteiten in het dorpshuis, weet wat haalbaar is en vooral ook wat niet, kent de juiste wegen naar financiële potjes en weet hoe we een sluitende begroting kunnen krijgen. De ondersteuning van de gemeente biedt ook nog eens ruimte voor de inzet van een architect. Ons doel hierbij is nog steeds om een dorpshuis te krijgen dat financieel gezond is, dat een essentiële rol speelt in de leefbaarheid van het dorp en ruimte biedt aan de wensen die er in het dorp zijn.

Belangrijke keuzes

Om nog even het geheugen op te frissen: we willen in het dorpshuis zes belangrijke functies onderbrengen: sport en spel / bruine kroeg / eten en drinken / jeugdhonk / buitenruimte en zalenverhuur. Hierbij waren zowel nieuw- als verbouw van de Ruitenvelder in beeld. Inmiddels weten we dat nieuwbouw waarschijnlijk te hoog gegrepen is. Niet alleen omdat nieuwbouw meer gaat kosten, maar ook omdat we daarmee waarschijnlijk de gymzaal zullen verliezen. De gymzaal is gekoppeld aan de aanwezigheid van de school. Als de school straks weg is, zal er geen geld beschikbaar zijn om een nieuwe gymzaal te bouwen. Ook de gewenste vergroting naar wedstrijdformaat voor volleybal, zaalvoetbal en basketbal lijkt moeilijk te realiseren. Maar we blijven hierin nog wel zoeken.

Een ander besef dat steeds duidelijker wordt, is dat we toe moeten naar een exploitatie waarin vrijwilligers een belangrijke rol hebben. Het dorpshuis draait nu jaarlijks verlies. Dat is uiteraard geen houdbare zaak. Als we toe willen naar meer functies en ruimere openingstijden is dat alleen haalbaar als de uren geleverd worden met vrijwillige inzet. Zo kun je de kosten omlaag brengen en de opbrengsten omhoog. In alle kleinere dorpshuizen in Noord-Nederland werkt dat zo. Of er in Froombosch genoeg mensen zijn die een rol willen vervullen, zal de komende tijd duidelijk moeten worden.

Om de kosten omlaag te brengen en het gebouw toekomstbestendig te maken, willen we toe naar een energieneutraal pand. We hebben deze wens neergelegd bij de architect. Ook kijken we naar mogelijkheden om het schoolgedeelte te behouden en een nuttige invulling te geven die meerwaarde heeft voor het dorp. In de uitstraling van het hele pand hebben we een duidelijk beeld voor ogen:  open en licht! Een terras aan de voorkant heeft hierbij belangrijke functie om de verbinding te leggen tussen binnen en buiten.

En nu verder

In korte tijd zal de werkgroep elf sessies voor de planvorming met Jan van der Bij doorlopen. Dit is nodig omdat we een deadline hebben van 31 oktober. Dan moet ons plan worden gepresenteerd aan de gemeente. De sessies zijn gericht op drie onderdelen: het bouwkundige deel (hoe krijg je onze wensen in het pand en wat gaat dat kosten), de exploitatie (een verdienmodel dat jaren stand kan houden), en de juridische organisatie. We hebben al een aantal stappen doorlopen en de architect is ook al voorzien van het programma van eisen.

Bij verschillende sessies zullen we dorpsgenoten vragen om aan te schuiven, zodat we een brede denktank hebben en goed gebruik kunnen maken van de kennis en de wensen die er in het dorp zijn. Ook onderhouden we uiteraard nauw contact met Vereniging Dorpsbelangen en Stichting Ruitenvelder. Zoals het nu lijkt vindt er op 3 oktober een presentatie voor het dorp plaats. Dit is ruim voor de deadline bij de gemeente, zodat ideeën en wensen nog meegenomen kunnen worden.

Waar iedereen nu alvast over na kan denken is de vraag: wat ga jij straks doen voor het nieuwe dorpshuis? Zoals al eerder gemeld is de inzet van veel vrijwilligers nodig om de plannen haalbaar te maken. Er zijn veel verschillende manieren om je nuttig te maken voor het dorpshuis. Van bardienst en onderhoud van een website tot het vegen van het plein en schoonmaken van de gymzaal. Er is voor iedereen vast wel iets dat past!

 

Michiel, Henk, Anja, Klaas Jan, Karen, Martijn (en Jan van der Bij)