Internet, glasvezel, grijs adres, wit adres. Een update.

Uitgelicht

Heel Groningen snel internet…

Dorpsbelangen krijgt al langere tijd signalen binnen over beperkte snelheid van internet. Dus goed dat er gewerkt wordt aan verbetering! Dat vooropgesteld. Als het merendeel van de bewoners van Froombosch hiervoor kiest natuurlijk.

Witte adressen

Inmiddels is er een brief vanuit de gemeente Midden Groningen naar die adressen verzonden die zogenaamd ‘een wit adres’ zijn. Deze adressen – vastgesteld door de provincie Groningen na overleg met diverse marktpartijen – komen in principe in aanmerking voor een gratis aansluiting op snel internet, oftewel breedband internet. Ook genoemd: de glasvezelkabel. De brief betreft een uitnodiging voor informatieavonden in de regio op 12 en 14 februari om 19.30 uur (inloop, start 20.00 uur) in respectievelijk Tjuchem (Velemansdroom, Hoofdweg 59) en Scharmer (Hof van Scharmer, Hoofdweg 68). In verband met de beperkte ruimte, meld je svp even aan via de link ‘ informatieavonden’ op snelinternet groningen/Slochteren

Grijze adressen

Andere adressen, zogenaamde ‘ grijze adressen, zijn hiervoor uitgesloten en hebben geen uitnodiging ontvangen. Of je een grijs of een wit adres bent hangt af van een gemiddelde download en upload snelheid die men aan jouw adres heeft toegekend. En dat bepaalt voor nu jouw eventuele toegang tot gratis aansluiting op snel(ler) internet in de vóór ons liggende periode. Naar blijkt uit signalen lijken er beleidsbesluiten genomen te zijn, die niet overal overeenkomen met de snelheidsmetingen van internet op diverse adressen in ons dorp. Adressen die worden aangemerkt als grijze adressen, terwijl regelmatige speedtesten laten zien dat men ver onder de gehanteerde norm zit.

Dorpsbelangen wil bewoners van Froombosch stimuleren om zichzelf goed te informeren. Neem daarvoor de ‘veelgestelde vragen’ op snelinternetgroningen.nl door. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen in Froombosch, die willen genieten van sneller internet, hun wens hiervoor duidelijk maken. Want pas dán komt sneller internet dichterbij in ons dorp. Ben je volgens jou onterecht aangemerkt als ‘ grijs adres’? Meld jezelf dan in ieder geval op korte termijn via bennietgrijs.nl En laat het weten aan Dorpsbelangen, want het bundelen van signalen uit ons dorp maakt ons sterker voor actie richting de provincie om eerder gesteld beleid aan te passen op basis van correcte snelheidsmeting. Ons standpunt is ‘ Heel Groningen snel internet?, dan ook ‘Heel Froombosch!’


Oud papier

Aanstaande vrijdag 12 april  wordt er vanaf 18:30 uur weer oud papier gehaald. Vergeet niet op tijd je papier bij de weg te zetten!

Wil je op de hoogte blijven wanneer er oud papier wordt gelopen, schrijf je dan nu in voor de OPA-mail. Leden van deze lijst krijgen één week voor de Oud Papier Actie een e-mail ter herinnering.

Opa

De nieuwe ophaaldata voor schooljaar 2018-2019 zijn als volgt:

    • Vrijdag 12 april 2019 vanaf 18:30u
  • Vrijdag 5 juli 2019 vanaf 18:30u

U kunt de data ook terugvinden in de kalender op deze site.

4 mei Dodenherdenking

Dorpsbelangen Froombosch werkt samen met het Nationale 4 en 5 mei comité, gemeente Midden Groningen. Ook in 2019 staan wij stil bij…

Op 27 februari komen we als Dorpsbelangen Froombosch samen met alle comité’s binnen de nieuwe gemeente Midden Groningen. En maken we kennis met onze nieuwe burgemeester. Ondertussen bereiden Marcèle Westerdijk en Ronald Vos achter de schermen al een en ander voor.