Algemene Ledenvergadering VDF op 18 januari

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 18 januari om 20:00 uur in dorpshuis De Ruyten.

De (voorlopige) agenda is alsvolgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 2023*
 3. Secretarieel Jaarverslag 2023*
 4. Jaarrekening 2023*
 5. Lidmaatschap
 6. Update lopende (bestuurs)zaken
 7. Bestuur
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
 11. Afsluitende borrel

Indien u aanvullende agendapunten heeft kunt u dit kenbaar maken via ons e-mailadres: dorpsbelangen@froombosch.com. Ook kunt u zich aanmelden voor een functie in het bestuur.

Geïnteresseerde niet-leden zijn welkom, maar kunnen tijdens de ALV niet het woord voeren en/of meestemmen.

* Deze stukken zijn op 18 januari vanaf 19:00 in De Ruyten in te zien. Eerder inzien is mogelijk: Benader dan het bestuur persoonlijk of via het bovenstaande e-mailadres.