Verslagen

Wil je verslag van een bestuursoverleg of het meest recente jaarverslag van onze vereniging ontvangen? Neem dan contact op met onze secretaris via dorpsbelangen@froombosch.com. Hij stuurt het je van harte toe.