Nieuwsbrieven

Tijdens de succesvolle Meet & Greet met het nieuwe bestuur werden veel ideeën aangedragen,
waaronder het missen van een dorpskrant, zoals voorheen de Ruitentikker. Vandaar dat wij in deze
nieuwe opzet u langs deze weg het nieuws uit ons dorp willen brengen. Voor actuele informatie kunt u
op de site www.froombosch.com en op Facebook: Vereniging Dorpsbelangen Froombosch kijken. Het
is de bedoeling dat er twee keer per jaar een nieuwsbrief uitkomt. Deze eerste uitgave is voor alle
inwoners van Froombosch. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, word dan lid van Vereniging
Dorpsbelangen Froombosch. Dat kan door een mailtje te sturen naar:
dorpsbelangen@froombosch.com of lever onderstaand strookje in bij het Dorpshuis De Ruyten
Ruitenweg 39, 9619 PL Froombosch.
Een lidmaatschap kost €10,- voor een gezin per jaar en €5,50 voor een alleenstaande per jaar

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief juni 2024