Oud papier

Het oud papier in Froombosch wordt ingezameld door een groot aantal vrijwilligers. De opbrengsten komen hoofdzakelijk ten goede van de dorpsjeugd in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar. We stellen het zeer op prijs wanneer u uw oud papier opspaart en op de volgende data langs de weg zet:

2024

  • Zaterdag 20 januari vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 2 maart vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 13 april vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 25 mei vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 6 juli vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 17 augustus vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 28 september vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 9 november vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 21 december vóór 8.30 uur

Het aanbieden van oud papier kan via de daarvoor bestemde blauwe container. Als u grote hoeveelheden papier in één keer wilt aanbieden graag van tevoren even bellen!

Wilt u zelf een keer meehelpen? Schiet dan tijdens het ophalen een van de vrijwilligers aan of stuur een e-mail naar dorpsbelangen@froombosch.com. De vrijwilligers van de oud papier actie hebben één maal per jaar een barbecue om het harde werk te belonen.

Dank voor uw bijdrage!