Oud papier

Het oud papier in Froombosch wordt ingezameld door een groot aantal vrijwilligers. De opbrengsten komen hoofdzakelijk ten goede van de dorpsjeugd in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar. We stellen het zeer op prijs wanneer u uw oud papier opspaart en op de volgende data langs de weg zet:

  • Zaterdag 12 december vóór 8.30 uur

2021

  • Zaterdag 23 januari vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 06 maart vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 17 april vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 29 mei vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 10 juli vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 21 augustus vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 02 oktober vóór 8.30 uur
  • Zaterdag 13 november vóór 8.30 uur
  • Maandag 27 december vóór 8.30 uur

Het aanbieden van oud papier kan via de daarvoor bestemde blauwe container. Als u grote hoeveelheden papier in één keer wilt aanbieden graag van tevoren even bellen!

Dank voor uw bijdrage!