Dorpsvisie

Ook ons dorp heeft te maken met actuele thema’s als aardbevingen en aardbevingsschade, een school die gaat sluiten, jeugd en sport, verkeersveiligheid, glasvezel voor een snelle internetverbinding, oudere bewoners, afname van voorzieningen, kortom leefbaarheid.

In 2016 hebben vele bewoners meegedacht – óók in het kader van leefbaarheid – om tot een gezamenlijke Dorpsvisie te komen.

We zijn nu twee jaar verder. En voor de kleine groep vrijwilligers bij Dorpsbelangen Froombosch (bestuur en werkgroepen) is de Dorpsvisie nog steeds een aandachtspunt om mét onze mede-dorpsbewoners Froombosch leefbaar te houden. Het bestuur en de vrijwilligers in de werkgroepen van Dorpsbelangen doen haar best om invulling en uitvoering te geven aan wensen en ideeën die zijn opgenomen in de Dorpsvisie. Maar dat kunnen we niet alleen! Daarvoor ben jij ook nodig.

Doe je mee? Jouw bijdrage – hoe klein dan ook – maakt met ons dat Froombosch óns mooie dorp blijft.

Wil je weten hoe de dorpsvisie er in 2016  uit zag, klik dan op Dorpsvisie 2016