Geschiedenis van Froombosch

Geschiedenis

De naam van het dorp is afgeleid van Fromabosch. In de zeventiende eeuw woonde de familie Froma op de Ruitenborg, waarbij zich een bos bevond. De borg is overigens in het begin van de 19e eeuw gesloopt. Restanten zijn terug te vinden in de boerderij Ruitenborg die op het terrein van de voormalige borg staat.

Vroeger werd het dorp ook wel Bagelhutten genoemd. Dat is een verwijzing naar de hutten waarin de veenarbeiders waren gehuisvest, die hier in de vervening werkten. Die naam is echter in onbruik geraakt.

Door het dorp loopt de gekanaliseerde Ruiten AE. Dit riviertje werd gebruikt voor transport van landbouwgoederen en turf. Ter plaatse van de Langewijk werden deze goederen verscheept. De Langewijk is later gedempt.

Tussen 1929 en 1941 had het dorp een eigen stopplaats Froombosch aan de Woldjerspoorweg. Het stationsgebouwtje, kleiner dan het ‘standaardtype Woldjerspoor’, is gesloopt toen in 1970 over het tracé van de spoorweg de autoweg N387 werd aangelegd.

Huidige situatie

Froombosch

Froombosch heeft ongeveer 850 inwoners en ongeveer 350 woningen. Het kenmerkt zich door een lintstructuur, waarbij in het dorp een kleine kern aanwezig is. Dwars op het hoofdlint, dat een verbinding vormt vanaf het dorp Harkstede tot het dorp Slochteren, zijn enkele dwarslinten (lanen) aanwezig met een lage bebouwingsdichtheid. Ten noorden van de N387 kenmerkt het landschap zich door acht boerderijen in een open landschap. Dit gebied, dat bekendstaat als “De Ruiten”, is een overgangsgebied naar de ecologische hoofdstructuur.

Het dorp beschikt over een basisschool annex dorpshuis, voetbalvereniging en schaatsbaan. Het verenigingsleven is voor een groot gedeelte gehuisvest in het dorpshuis “De Ruitenvelder”. Verder bestaat er al sinds de 19e eeuw een gemeente van de Nieuw-apostolische kerk. Van oudsher is een groot aantal Froomboscher families dooplidmaat van deze gemeente.