Nieuwe bestuursleden

Beste dorpsbewoners,

Afgelopen vrijdag was de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch in dorpshuis De Ruyten. Even weer goed om het afgelopen jaar door te nemen met de aanwezige leden en een update te geven op lopende zaken.

Twee bestuursleden namen afscheid: voorzitter Koos Spakman en penningmeester Henk van Paassen. Via deze weg nogmaals bedankt voor de bewezen diensten van de afgelopen jaren. Tijdens de vergadering zijn 5 nieuwe bestuursleden gekozen, dit is natuurlijk geweldig nieuws. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden.

Naast Erik Wilthof, die sinds 2017 in het bestuur zit, zijn de volgende mensen toegetreden in het bestuur:

– Erik Haverkamp (voorzitter)

– Mariska Dekker (penningmeester)

– Judith Fluks

– Danielle Buytendorp

– Moniek Schaub-Siepelinga

U bent van harte uitgenodigd voor een meet & greet met het nieuwe bestuur op vrijdag 10 februari vanaf 18 uur in het dorpshuis. Meer informatie zal op deze website volgen en via een flyer.