Geslaagde vrijwilligersavond

Een dag na de nationale vrijwilligersdag was het de beurt aan Froombosch om zijn vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Vereniging dorpsbelangen Froombosch, stichting dorpshuis De Ruyten en beheerder Arjen Klooster hebben vrijdagavond 8 december de eerste vrijwilligersavond georganiseerd.

Als dorp Froombosch hebben we een grote groep vrijwilligers die voor allerlei klusjes klaarstaat en hiervoor willen we  graag iets terug doen. Voor de eerste editie van de vrijwilligersavond was wethouder Annemiek Hoesen aanwezig om namens de gemeente Midden Groningen het belang van vrijwilligers nogmaals te benadrukken. Daarna sprak voorzitter Erik Haverkamp van Dorpsbelangen namens de initiatiefnemers nog een kort dankwoord uit aan de aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor een gezellige avond met een praatje en een spelletje.

We willen de vrijwilligersavond graag volgend jaar een vervolg geven, dit zal tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging dorpsbelangen Froombosch nog ter sprake komen. Langs deze weg willen we ook alle vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn bedanken voor hun hulp dit jaar.

Mocht je nou ook iets willen doen voor ons mooie dorp, stuur ons dan een mail.