Juni nieuws

Iedereen heeft afgelopen week de eerste nieuwsbrief van 2024 weer in de bus mogen ontvangen. Mocht dit niet geval zijn, kun je hem ook digitaal lezen op deze website.

In de nieuwsbrief onder anderen een stuk over de dorpsvisie van Froombosch die wel aan vernieuwing toe is. Hier zijn we als bestuur al tijdje mee bezig en maandag 10 juni hadden we hierover een bijeenkomst met de gemeente en andere dorpen en wijken.

Inmiddels zijn er na deze bijeenkomst veel ontwikkelingen en zullen we jullie binnenkort meer informatie over geven.

Vrijdagavond 28 juni is het volleybal toernooi van Froombosch op het veld naast dorpshuis. Er hebben zich veel teams aangemeld en het belooft weer een spannend toernooi te worden.

Opritverkoop

Zaterdag is het zover, de oprit/garage verkoop in Froombosch! Er zijn 30 adressen die mee doen. Er wordt vanalles verkocht, van rommelmarkt spullen tot hanging baskets voor een lokale sportvereniging (Hoofdweg 49).

Zorg dat je zichtbaar bent, bijvoorbeeld door kleine vlaggetjes langs de oprit/bij de weg te hangen.

Laten we met z’n allen zorgen voor bekendheid door dit bericht te delen, hopelijk kunnen we dan veel mensen verwelkomen!

Geslaagde ladies high tea.

Afgelopen zondag was de 2e high tea. De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag.

Komende tijd nog meer activiteiten:

20 maart Voorjaars workshop

1 april Paaseieren zoeken en neutenschaiten

5 april Pubquiz

20 april Dorpsetentje.

Reanimatie cursus.

De jaarlijkse reanimatie cursus is dit jaar gevolgd door 40 mensen.

Een groot succes !

Iedereen bedankt, de deelnemers, dorpsbelangen, De Ruyten.

Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter.

Op naar de volgende keer.

Sieb de groot erelid.

Namens bestuursvoorzitter Daniël van Delden van dartclub de roet’n pieltjes krijgt Sieb de groot een erelid spelt aangeboden na zijn 75ste verjaardag en al meer dan 25 jaar lid en oprichter van de club. werd het tijd dat sieb ( nu niet meer spelend lid) erelid werd van de club en voor altijd verbonden staat bij de dartclub te froombosch .

Algemene Ledenvergadering VDF op 18 januari

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 18 januari om 20:00 uur in dorpshuis De Ruyten.

De (voorlopige) agenda is alsvolgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 2023*
 3. Secretarieel Jaarverslag 2023*
 4. Jaarrekening 2023*
 5. Lidmaatschap
 6. Update lopende (bestuurs)zaken
 7. Bestuur
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
 11. Afsluitende borrel

Indien u aanvullende agendapunten heeft kunt u dit kenbaar maken via ons e-mailadres: dorpsbelangen@froombosch.com. Ook kunt u zich aanmelden voor een functie in het bestuur.

Geïnteresseerde niet-leden zijn welkom, maar kunnen tijdens de ALV niet het woord voeren en/of meestemmen.

* Deze stukken zijn op 18 januari vanaf 19:00 in De Ruyten in te zien. Eerder inzien is mogelijk: Benader dan het bestuur persoonlijk of via het bovenstaande e-mailadres.

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari organiseren samen met dorpshuis De Ruyten een nieuwjaarsreceptie om samen te proosten op een mooi 2024.
Dorpshuis is vanaf 18 uur open en deze avond zal er live muziek aanwezig zijn.

De algemene ledenvergadering van vereniging Vereniging Dorpsbelangen Froombosch is op donderdag 18 januari eveneens in het dorpshuis. 

Froombosch Kerstborrel in de tent

Zaterdag 23 december is het weer tijd voor de traditionele kerstborrel van Froombosch. 

Vanaf 17 uur bent u welkom op het plein voor dorpshuis de Ruyten. 

Gezelligheid bij een warm vuurtje met glühwein, warme chocolademelk, broodje bockworst en nog veel meer. 

We zien jullie zaterdag. 

Geslaagde vrijwilligersavond

Een dag na de nationale vrijwilligersdag was het de beurt aan Froombosch om zijn vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Vereniging dorpsbelangen Froombosch, stichting dorpshuis De Ruyten en beheerder Arjen Klooster hebben vrijdagavond 8 december de eerste vrijwilligersavond georganiseerd.

Als dorp Froombosch hebben we een grote groep vrijwilligers die voor allerlei klusjes klaarstaat en hiervoor willen we  graag iets terug doen. Voor de eerste editie van de vrijwilligersavond was wethouder Annemiek Hoesen aanwezig om namens de gemeente Midden Groningen het belang van vrijwilligers nogmaals te benadrukken. Daarna sprak voorzitter Erik Haverkamp van Dorpsbelangen namens de initiatiefnemers nog een kort dankwoord uit aan de aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor een gezellige avond met een praatje en een spelletje.

We willen de vrijwilligersavond graag volgend jaar een vervolg geven, dit zal tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging dorpsbelangen Froombosch nog ter sprake komen. Langs deze weg willen we ook alle vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn bedanken voor hun hulp dit jaar.

Mocht je nou ook iets willen doen voor ons mooie dorp, stuur ons dan een mail.