VDF spreekt tijdens raadscommissievergadering van de gemeenteraad

In navolging van de opdracht van de ALV heeft het bestuur op 20 juni 2023 tijdens de raadscommissie vergadering inspreektijd gevraagd en gekregen. De gemeenteraad vergaderde over het te wijzigen beleid aangaande zonneparken in de gemeente.

Beleid zonneparken

In 2019 is een gemeentelijk beleid omtrent de aanleg van zonneparken vastgesteld. Zoals het bestuur de leden al eerder berichtte worden bepaalde aspecten van dit beleid door verschillende belanghebbenden anders uitgelegd. De gemeente heeft daarom besloten haar beleid te evalueren, en waar nodig, aan te passen voor de periode tot 2025. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.

Standpunt VDF

Zoals bekend heeft VDF in een eerder stadium tegen de wijze waarop omwonenden van landschappelijke ontwikkeling in de planvorming worden meegenomen geageerd. Daarom heeft het bestuur gemeend om enkele aanvullingen op het conceptplan in te dienen. In de commissievergadering zijn de volgende (verbeter)punten aangedragen:

  • VDF is niet voor of tegen zonneparken. Dit is niet haar taak en VDF zal hierin ook geen stelling nemen;
  • Wél vertegenwoordigt VDF de bewoners van Froombosch. Bij landschappelijke ontwikkelingen wil VDF graag zien dat omwonenden in vroegtijdig stadium actief bij de planvorming worden betrokken (zoals bedoeld in het beleid uit 2019). Dus niet middels een publicatie in de krant na vergunningsverlening;
  • Intitiatiefnemers van landschappelijke ontwikkelingen hebben ruim de voorbereidingstijd voor het doen van onderzoek. De burger (en dus VDF) moet na vergunningverlening binnen circa 5 weken een reactie hebben klaarstaan met een vergelijkbare onderzoeksdiepgang. VDF heeft de raad gevraagd om de burger in deze onmogelijkheid te faciliteren.
  • Het gebeurt dat afspraken omtrent de landschappelijke invulling niet worden nagekomen. VDF heeft de raad gevraagd om in de vergunning een toezichtsarrangement op te nemen, zodat het makkelijker wordt om de initiatiefnemer op nalatigheid te attenderen.
  • Er zijn plannen om bestaande zonneparken uit te breiden. Dit heeft voordelen omdat bestaande voorzieningen dan herbruikt kunnen worden. VDF heeft aan de raad gevraagd om beleid te maken ten aanzien van het beëindigen van vergunningen van oudere parkdelen (die dus gesloopt moeten worden) zodat bijvoorbeeld de landschappelijke inbedding gegarandeerd blijft.

De bijdrage van VDF is terug te kijken en te luisteren op de verslagpagina van gemeente. De bijdrage van VDF, inclusief het beantwoorden van vragen van de gemeenteraad, is te vinden van circa 1:48 tot 1:55