Rechtszaak VDF versus Gemeente Midden-Groningen – update

Zoals eerder op deze site is bericht, heeft op 2 augustus een rechtszitting plaatsgevonden.

Omdat er aan de zijde van de projectontwikkelaar enkele onduidelijkheden waren, welke van wezenlijke invloed zijn op (het traject) van de vergunningverlening, is door de rechtbank aan de projectontwikkelaar gevraagd om deze onduidelijkheden te verduidelijken. Dit is inmiddels gebeurd.

Gemeente Midden-Groningen en VDF zijn door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om te reageren op de verduidelijking. Uit de verduidelijking blijkt dat zonnepark Buitenhuizen moet worden gezien als een uitbreiding van zonnepark Midden-Groningen, waardoor een veel groter deel van ons dorp als direct omwonende aangemerkt had moeten worden, en door de gemeente had moeten worden geïnformeerd.

Los van deze aanvulling is tijdens de rechtszaak door Gemeente Midden-Groningen gesteld dat, ondanks de expliciete vermelding in beleidsstukken, verenigingen dorpsbelangen (in het algemeen) niet als belangenbehartiger mogen worden gezien. Het moge als zijnde vanzelfsprekend zijn dat het bestuur van VDF het niet met deze lezing van de gemeente eens is. Dit vraagstuk is ook aan de rechter voorgelegd.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.